»

Karakalem resmin temelidir. Resim desenle oluşur. Desen çizimide en pratik

malzeme olarak karakalem, füzen kalem gibi yumuşaklık derecesi Hb, B olarak

değişen kalemlerle  yapılır. Karakalem çizimde en önemli kriter ışık ve gölgedir.

Ressamlığa ilk adım karakalem çizimleridir. Desen alt yapısı aşılmadan profesyonel

resim yapmak mümkün değildir.  Eğer doğuştan gelen resime karşı özel bir

yeteneğiniz yoksa, resim çizmeye karakalem çalışmalarından başlamak zorundasınız.

Desen çalışmalarını tamamlamadan  peyzaj, stillife (natürmort), portre çalışmalarına

başlamak işe tersten başlamak demektir. Çünkü portre çalışmasında kendine özel oran

ölçüleri, natürmortta perspektif, peyzajda ışık, gölge, perpektif ve oranlar en önemli

unsurlardır. Bu işe gönül verdiyseniz ana kriteriniz bu bahsettiğimiz sıralama olmalıdır.

SULU BOYA RESME İLK ADIM

Tek renkle yapılan sulu boya türünr lavi denir. Bu renk, genellikle siyah olur.Kimi zaman ikinci bir renk –sepya, mavi yada yeşil- de kullanılabilir. Pek çok ressam lavi türünde eskizler ve resimler yapmışlardır. Leonardo, Raffael, Rubens, Rembrandt, Lorrain, Constable.Goya, Delacroix, Monet, Van Gogh ve Picasso gibi sanatçılar bunlar arasında sayılabilir.

Lavi tekniğiyle yapılan resimlerde en çok sulu boya malzemesi kullanılır. Ama siyah yada sepya Çini mürekkebini de damıtılmış suyla sulandırarak aynı amaçla kullanabilirsiniz.Lavi çalışmaları için gerekli malzemelerin hepsi sulu boya için kullandığımız araç gereçlerdir. Su , çeşitli kalınlıkta fırçalar, sünger ve kağıt havlu, beyaz mum(resimde boş bırakılacak alanlar için) ve ilk elde gereklin olmamakla birlikte , yararlı başka gereçler: Bir su kabı,çizim için bir kurşun kalem , fazla suyu emdirmek için pamuk uçlu çubuklar, raptiye, zamklı bant, kağıt klipsi, vb.

Sulu boyada birinci adım lavi yapmaktır. Bu teknikte tek boyayla çalışıldığından renk hazırlamak, ya da renkleri karıştırmak gerekmez; renk uyumu diye bir sorun da yoktur. Lavi tekniğiyle resim yaparken düşüneceğiniz tek şey çizim ve tonlamadır.

SULU BOYA TEKNİĞİ
Suluboya tekniği kağıt veya benzeri satıh (yüz, yüzey) üzerinde tabaka yapmayan su ve suluboya çeşitleriyle yapılan bir tekniktir. Boya tipleri genellikle çeşitli tabletler biçiminde veya tüp içinde krem halindedir.

Suluboya tekniği, sabırlı ve titiz çalışma isteyen, hata kabul etmeyen, oldukça zor bir tekniktir. Hata kabul etmemesi suluboyanın zorluğunu arttırır. Satıh üzerine gelen renkler üstüste geldiğinde iyi kontrol edilmezse, suluboyada makbul olan şeffaflık bozulabilir ve kirlenmeler başlar. Kirlenen sahalar yıkanarak emici kağıtlarla temizlenebilirse de böyle bir çalışma suluboya tekniğinde ustalık ister.

Suluboya yapılacak satıh, sonucun iyi olması için önemlidir:

a)Satıhın emiciliği,
b)Satıhın gerili olup olmaması,
c)Satıhın dokusu,
d)Satıhın kuru veya nemli olması,
gibi nedenler, boyanın yapacağı lekeyi etkileceğinden, suluboya yapan kişinin deneyim ve gözlemeleri ile ne tür bir leke elde edeceğini araştırması gerekir. Suluboyada beyaz renk genellikle kullanılmaz. Kağıdın beyazlığı beyaz rengin görevini görür.

Suluboya tekniğiyle çalışmak istediğimiz bir konunun, sert bir kalemle önemli noktaları -önemli maslar, başlıca ağırlıklar ve temel çizgiler- çizilir. Bundan sonra hafif bir süngerle kağıt hafifçe ıslatılır. Suluboyanın kağıda iyice yapışabilmesi vesuluboya renklerinin alanın her yerinde aynı dağıtılabilmesi için kağıt ıslatılır. Eğer suluboyayı kurukağıtta çalışırsak sulu vuruşlar kağıt üzerinde sınırlanacak ve tahditlenecek, yer yer kıyıyadoğru çekilen boyalar hiç de güzel görünmeyen renkli boya birikintileri çizgiler meydana getirecektir. Bu özellikler suluboyada renk üzerine renk sürmenin zorluklarını meydana çıkarıyor. Kenarlar üzerinde ayrı fırça vuruşlarıyla boyamak gerekecektir. Önceden de değindiğmiz üzere de suluboya tekniğinin özelliği olarak beyaz kullanmamak gerekir.
Çalışmada tutulacak prensip; öncelikle konunun verdiği koyu olmasını dilediğimiz kısımlardan başlanmalıdır. Bu kısımlar hafifçe çektikten ve kuruduktan sonra, aydınlık kısımları boyayarak, daha sonra da yarım aydınlık kısımların boyanmasıyla resim bitirilir. Resim tamamlandıktan sonra gözümüzde noksanlık hissi yaratan kısımlar bulunabilir. Burada son bitirme işlemi olarak bazı çizgilerin ve detayların şiddetlendirilmesi gerekir. Bu en son rotüşler yapılırken bitmiş ve boyanmış olan kısımları, masları değiştirmemek lazımdır. Eğer bitmiş kısımlar (maslar) üzerinde oynayacak veya değiştirecek olursak resim kirlenir ve aradığımız şeffaflığı kaybeder. Ayrıca renkler, teknik gereği ne kadar fazla su ile karıştırılırsa, o kadar ışıklı ve aydınlık düşerler. Bundan dolayı suyu tutan büyük fırçalar kulanmak faydalıdır. Fakat bu fırçaların ucunun noktalı olması da unutulamamalıdır.
Sulu boya resim, çabuk not alma tekniklerinden birisidir. Fakat tatminkar ve mecnun edici bir sonuç için, hiç şüphesiz çok pratik ve tecrübe yapmaya ihtiyaç vardır.

PASTEL BOYA

Pastel resim tekniği, çabuk bozulabilir olmasına rağmen ve her kademedeki çalışanlar arasında çalışma rahatlığından ve kolaylığından dolayı çok tutulan ve sevilen bir teknik olmuştur. Bu teknik ile yapılan resimler, hava tesirlerinden ve nemden (rutubetten) korunmaya muhtaçtır. Pastel de, diğer tüm resim teknikleri kadar renkli ve canlı bir görünüm sağlar. Kuru bir teknik olduğu gibi pudramsı yüzeyi ışığın kurulmasını güçlendirir ve bu yüzden de hiçbir tekniğin ulaşamayacağı bir renk yoğunluğu taşır. Büyük desen ustalarının Louvre Müzesi’nde pastel ile portre çalışmaları vardır. Bunlar bugün bile ilk tazeliklerini korumaktadır. Bu teknik malzemenin renklerinin yumuşaklığı, bilhassa, portre anlatımında çok uygun düşmektedir. Kuru olduğundan kağıdın ya da boyanın kurumasını beklemek gibi sinir bozucu bir yanı yoktur. Kuru boyayı elimize alır, rengi doğrudan resmin yüzeyine aktarırız. Bu boya içinde yağ ya da zamanla sararıp çatlamalara yol açabilecek vernik bulunmadığından yağlıboyadan daha uzun ömürlüdür. Teknik açıdan sağladığı bu yararların yanı sıra, pastel son derece ilginç bir kullanım alanı yaratır. Pastel, bütün konulara tatbik imkanı olan ve iyi neticeler veren bir resim tekniğidir. Günümüzde, yüksek kalite gösteren çalışmalar bu teknikle maalesef enderdir. Günümüz sanatçıları pastel boyalarını yeni teknikler içinde kullanabilme için diğer tekniklerle karıştırmayı deniyor ve yeni imkanlar buluyorlar. Öyle canlı boyalar kullandılar ki, adeta yağlıboya tesirini yaşatıyorlar.
Şu noktaya kuvvetle inanç beslemeli: İyi bir pastelci olmak için, herhalde desende çok ileri ve marifetli olmak lazımdır. Kiremit kırmızı kalem (conté crayon) , beyaz ve renkli kağıt üzerine çizilen desenler hakkında derin bir bilgiye ihtiyaç vardır. Her çeşit kalem teknikleri ile çalışmış olmak, estomp kullanılmasını öğrenmiş olmak, pastel çalışmalarını kolaylaştırıcıdır. İyi bir teknik için, bizden evvel bu malzemeyi hakkıyla kullanmış saygıdeğer artistlerin eserlerini incelememiz ve onlardan çok şey öğrenebileceğimizi bilmem söylemeye lüzum var mıdır? Pastel tekniği alanında; Fransız ressamı Jean Baptiste Perronneau pastelle yaptığı genç kız portreleriyle büyük ün kazandı; Maurice Quentin de La Tour, Van Gogh, Watteau, Gauguin, Degas, Picasso… gibi sanatçılar bu türün başlıca ustası sayıldılar. Pastel boyadaki rengin gücünü, boya maddeleri ile karıştırılan tebeşir oranı belirler. Yüksek oranda tebeşir karıştırılması açık ton, düşük oranda tebeşir ise koyu ton elde etmeye yarar ve böylece her rengin çok sayıda tonu elde edilebilir. Çok kişi pasteller içindeki pigmentlerin yani boya maddelerinin, yağlıboya ve suluboyalarda olduğunu bilmez; bu boyalarla pastel arasındaki tek fark yapım işlemindedir. Yağlıboyalar, incecik toz halinde öğütülmüş boya maddelerinin yağla, suluboyalar zamklı suyla, pasteller ise bu tozların katı bir hamur oluşturana tek tebeşir ve suyla karıştırılmasından oluşur.
Pastelin Kökeni, Avantajları ve Özellikleri
Pastel kelimesi dilimize Fransızca’dan geçmiş aslı ise, (İtalyanca hamur manasına gelen pasta kelimesinden gelir) yumuşaklığı anlatır. Yumuşak renkli tebeşire benzer renkli kalemlerle grenli kağıtlar, mürekkeple hazır…

Çok iyi bildiğiniz gibi sanatçının karkter özelliklerinin yapıtına yansımasına uslüp diyoruz.

Sanatçı bu karakter öelliklerini resminde yansıtabilmek için modeli kendi özgün yorumuna göre çizer ve tonlar.

Bu yorumu meydana getiren faktörler ise: sanatçının kişisel yaşama biçimi, düşünceleri, deneyimleri, ruh durumu

hatta çevresinde uygulanan diğer uslüplardır. Sanatçı form verme ve tonlama işlemlerini kişisel yorumuna

göre uygular. Ayrıca yaptığı çizim için ona en çekici gelen çalışma biçimini ya da tekniği ve kullandığı malzemeyi

de kendisi seçer. Bu yüzden, form, tonlama ve uygulama sanatçının kendi uslübunu belirlemek için üstünde oynayabileceği

üç ana faktör sayılır.

Resim nasıl çizilir sorusunun yada Mona Lisa Tablosu nasıl yapıldı sorusunun veya Kaplumbağa terbiyecisi çizilirken

Ressam neyi göz önünde bulundurdu sorusunun bu soruların her birinin cevabı birazdan uslüptan ve ressamın kendine özgü

özelliklerinden geçer.

JPG Renk Derinligi
JPEG formatı 24-bit renk derinligi sunar. Bu
da bir web sayfası için yeterli olacak kalitede
fotograf ve benzeri resimleri kullanmamızı
saglar.
JPG’nin en büyük artılarından biri, kalite
oranının tamamen grafikere bırakılmasıdır.
Kaydederken sıkıstırma oranını, böylece de
kaliteden ne kadar feragat edilecegini siz
belirlersiniz.
JPG’de Resim Kalitesi
Her seferinde hesaplanıp yeniden olusturulan
resimin kalitesini sıkıstırılma oranı belirler.
ilk sefer görüntülenen dosyanın aynısı degil,
kodlarının yorumu görüntülendiginden JPG
dosyaların üstünde oynamalar yaptıgınızda
aslında orijinal görüntüyü degistiriyor
olmazsınız. Onun yerine derlenmis,
yorumlanmıs bilginin görüntüsünü elden
geçirmis olursunuz.
JPG’i Tekrar Kaydetmeyin!
Elinizdeki resmin orijinalini saklayın. Web’de
yayın gibi amaçlar için olusturdugunuz resmin
bir JPG kopyasını elde ettiginizde orijinali
kaybetmeyin. JPG sıkıstırılmıs kodun açılımı
oldugu için, sonrasında degisiklikleri orijinalde
yapıp yeni bir JPG olarak kaydetmek gerekir.
Eger orijinali elinizde yoksa, düzenlediginiz
JPG dosyasındaki olası sorunları, renklerdeki
küçük uyumsuzlukları, fazla parçacıkları
temizleyin.