»

Perspektif çizmek, aynı zamanda üç boyutlu görmek demetir. Bol alıştırma

yaparak perspektif çizimin mantığını kavrayabiliriz. Bu tür çizimde zor olan

şey üç boyutu iki boyuta çevirmek, ve aynı zamanda üçüncü boyuttaki derinlik

hissini kağıtta iki boyut kullanarak hissettirebilmektir.

Perspektif çizim zordur bol alıştırma gerektirir ve hakkı verilerek

kurallarına uyulduğunda resime bambaşka bir tad verir.

Kolay perpektif çizimlerle başlarsanız çok yol alabilirsiniz. Zorlardan

başlamak sizi çok zorlayacağından en kolay perspektif çizimlerle bu işe

başlayın.

Örneğin;

Ufuğa doğru küçülen ağaçlar çizmek

Giderek daralan yol çizmek

gibi basit ve sade perspektif çizimlerle derinlik alıştırmaları

yapabilirsiniz.

Perspektif Nedir
Perspektif Çok kapsamlı, karmaşık ve matematikle ilişkili bir konudur.
Ama bizler ne matematikçi ne de mimarız. Bizim tek yapmak istediğimiz
şey, konumuzu belli bir çerçeve içinde tutup acemi ressamların yaptığı
yanlışları yapmamak ve kişisel becerimizle istediğimiz konuyu bakarak
ya da ezberden çizebilmektir.
Perpektifin Temel Öğeleri;
Ufuk Çizgisi
Görme Noktası
Kaçma Noktası veya Noktaları
Ufuk Çizgisi: Ressamın gözleriyle aynı yükseklikte olan bir yatay çizgidir.
Görme Noktası: Ressamın gözünün bulunduğu noktaya denir.
Kaçma Noktası: Ufuk çizgisinin üzerinde yer alan, gözden sonsuza doğru
uzaklaşan paralel çizgilerin kesiştiği noktalardır.
Üç Çeşit perspektif Vardır. Bunlar;
Tek kaçma noktalı Paralel Perspektif
İki kaçma noktalı Açık Perspektif
Üç kaçma noktalı Dikey Perspektif