Kolaj tekniği nedir
Bir yüzey üzerine değişik malzemeleri keserek, yırtarak yapıştırılması
ile meydana gelen bir resim tekniğidir.

Renk nedir
Yapay yada doğal tüm objelerden yansıyarak gelen ışıkların gözde
oluşturduğu hisse renk denir.Ana renkler;Sarı,kırmızı,mavi.
Ara renkler; Turuncu, yeşil, mor.

Kromatik nedir
Bir rengin en saf ve en kuvvetli canlı halindeki değerine kromatik denir.

Marj nedir
Yüzeyler üzerinde oluşturulan boşluğa denir.

Skala nedir
İki rengin bir biri ile karışımından oluşan ışık derecelendirme çubuğuna denir.

Kontrast nedir
Biçim ve renkler arasındaki karşıtlıklara kontrast denir.

Tayf nedir
Beyaz ışığın renklere ayrılma olayına tayf denir.

Tamamlayıcı kontrast nedir
Renk çemberinde tam karşılıklı düşen renklere zıt renkler denir.
Bunlar birbirleriyle karıştırılarak kullanıldıklarında birbirine değer
olarak yaklaştıkları için tamamlayıcı kontrast denir.
Yeşil – Kırmızı, Mavi -Turuncu,   Sarı – Mor

Nötr renkler nelerdir
Siyah, beyaz ve gridir.

Kalite kontrastı
Işık şiddeti yüksek renkle ışık şiddeti olmayan gri nüanslı renklerin
bir arada kullanılmasına kalite kontrastı denir.

Perspektifin tanımı
Üç boyutlu nesnenin görüntüsünü bir düzlem üzerine aksettirmeye
yarayan kuralların tümüne,  perspektif denir.

Modül nedir
Bir sistemde yapıyı oluşturan çeşitli elemanların tastamam üst üste
veya yan yana gelerek bir bütün oluşturabilmeleri için bu eleman
boyutlarına uymak zorunda oldukları en küçük ortak ölçüdür.

Karakalem çizim
Kurşun, kömür, grafit gibi malzemelerden yapılmış çizim araçları
vasıtasıyla resim çizme tekniği.