»

Ressamlar Karakalem Çizim Yaparken Hangi Tür Kağıtları Kullanmalıdır;

Karakalem çizim yaparken kullanacağınız kağıdın kalitesini kontol edin.

Çünkü bol bol silgi kullanmak zorunda kalabilirsiniz ve silgi kullanırken

kağıdınıza zarar verebilirsiniz. Kağıdınızda sildiğiniz çizimin izi kalabilir.

Ressamlar için Karakalem seçimi kadar kağıt seçimide önemlidir.

Kaliteli kağıt kullanma özen gösterin. Kaliteli karakalem ve silgi kullanmayı

da ihmal etmeyin. Ressam malzemeleri, çizilen resmin kalitesinde önemli

bir etki bırakır.

Karakalem Resim Çizeken Dikkat Edilmesi Gerekenler;
1-Herşeyden önce karakalem resminize taslak oluşturun. Bu taslağı

oluşturuken, kaleminizi fazla bastırmamaya dikkat edin.

2-Işığın nereden geldiğini kavrayın ve ışığın geldiği tarafı mutlaka

taslağınıza yansıtın.

3-Zemin taramaları için özel bir karakalem kullanın. Taradığınız

yönün çok belirgin olmamasına dikkat edin. Bu belirginlik resminizin

tema dikkatini bozacak boyutlarda olmamalı.

4-Silgi kullanmatan çekinmeyin bol bol silin tekrar çizin. Gerçekten

gözünüzle parmaklarınız anlaşıncaya kadar silin.

5-Taslaktan sonra, detaylara fazla bastırmadan başlayın.

6-Karakaleminizi kullanırken kendinize bir karakalemi tutma stili

belirleyin bu rahat ettiğiniz bir stil olsun ve taslak sonrası hep

karakaleminizi bu şekilde tutun.

7-Mutlaka basit objeler çizerek başlayın. Başlarda çok detaylı çizimler

yapmak sizi yapamıyorum kaygısına götürür.

8-Yapacağınız karakalem çizimlerde Işık ve gölgeler üzerinde sürekli

alıştırma yapın.

YABANCI RESSAMLARDAN KARAKALEM ÇALIŞMALARI

Karakalem çizimleri resim sanatında çok önemli bir yer tutar. Bu sanata ilk

adım karakalem çizmleriyle başlar ilk zamanlar desen üzerine çalışmalar

yaparak kendimizi geliştirebiliriz. Karakalem çizimleri resim sanatının

neredeyse temelidir. Tabiki her büyük ressam bu sanata karakalem çizim-

leriyle başlamıştır demek hata olur. Fakat hiç kimse bu pratiğin önemini

yoksayamaz. Belki bu sanatı bir hobi olarak görüyorsunuz ve bir yerlerden

başlamak istiyorsunuz. Sevdiklerinize hediye etmek için karakalem çizimleri

yaparak resme adım atabilirsiniz.

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,ARAÇ VE GEREÇLERİ
Sanat eğitiminin, birey için önemini açıklayabilme, Kişiye özgüven duygusu kazandırdığını söyleme/yazma.Sanat eğitiminin toplum için önemini açıklayabilme.Atatürk’ün, sanat eğitimine verdiği önemi açık. A.Temel terimler 1.Sanat eğitimi 2.Yaratıcılık B.Sanat eğitiminin önemi. 1.Düşünmeyi öğrenme. 2.Kişilik gelişmesİ 3.Kişiye yaratıcılık yollarının açılması.C. Atatürk’ün sanatla ilgili görüşleri ve sanatın gelişimi için yaptığı çalışmalar. Anlatım,Soru ve Cevap Yazı tahtası
Sanat ve sanat eğitimi ile ilgili yazılar.
Atatürk’ün sanatla ilgili görüşlerini içeren kaynaklar
1-Plastik sanatlar eğitiminde nokta ve çizgi ile ilgili temel terimler bilgisi 2-Kurşun kalem ve mürekkepli uçlar kullanarak nokta-çizgi ile yüzey düzenleyebilme 1-Nokta ve çizginin plastik sanatlardaki önemi 2-Nokta ve çizginin anlatım imkanlarını değişik araç-gereçlerle araştırma Anlatım,Soru ve Cevap Gösterip yaptırma Uygulama Resim kağıdı,Kurşun kalem Mürekkepli kalem ve uçlar Nokta ve çizgi etkisi veren araç-gereçler v.b.
1-Işık-gölge ile ilgili temel terimler bilgisi 2-Işık-gölge ve açık-koyunun resimdeki önemini açıklayabilme 3-Ton çubuğu çalışabilme 4-Değişik objeleri (ağaç, kağıt, cam, metal), kara kalem tekniği ile etüt edebilme 5-Açık, orta ve koyu değerlerini, lavi tekniği ile kavrayabilme 6-Çevresindeki ışık-gölge ve açık-koyu değerlere duyarlı oluş 1-Işık-gölge ve açık-koyunun resimdeki yeri ve önemi 2-Deseni gölgeleme-de dikkat edilecek noktalar 3-Ton çubuğu 4-Değişik objeleri etüt etme Anlatım,Soru ve Cevap Gösterip yaptırma Uygulama Yazı tahtası,Röprodüksiyonlar Yapılmış örnekler,Değişik objelerResim kağıdı Değişik sertlikte resim kalemleri
1-Renkli resim teknikleri bilgisi 2-Teknikleri uygularken dikkat edilecek noktaları söyleme 3-Kompozisyon ögeleri bilgisi 4-Kompozisyon ögelerinin özelliklerini söyleme 5-Konularına göre resim türleri bilgisi 6-İstenen resim türünün özelliklerini söyleme 7-Atatürk’ün gözül sanatlara ilişkin görüşlerini içeren renkli bir çalışma yapabilme 8-Atatürk’ün güzel sanatlara ilişkin görüşlerini söyleme 9-Seçilen resim tekniği ile serbest çalışma yapabilme 1-Tekniklerin özellikleri 2-Teknikleri uygularken dikkat edilecek noktalar (Kompozisyon ve ögeleri) 3-Konularına göre resim türleri (Naturmort,peyzaj soyut, bezeme vb.) 4-Renkli resim teknikleri ile serbest çalışmalar Anlatım,Soru ve Cevap Gösterip yaptırma Yazı tahtası,Resim Röprodüksiyonlar Resim kağıdı ,Kalem,Palet,Fırça Guaj boya vb.E.H.Gombrich-Sanatın Öyküsü,Oktay Aslan,pa-Türk Sanatı,Norbert Lynton-Modern Sanatın Öyküsü
1-Sanat akımları bilgisi.2-Sanat akımlarının önemli öncülerini tanıyabilme 3-Sanat akımlarının ortaya çıkışını kavrayabilme4-Çağdaş Sanat Akımlarına uygun çalışma yapabilme Çağdaş Sanat Akımları- Empresyonizm- Ekspresyonizm- Kübizm- Sürrealizm- Dadaizm- Fovizm-Soyut sanat… Anlatım,Soru ve Cevap Röprodüksiyonlar,Film şeridi,Slayt vb.Konu ile ilgili kitaplar

Karakalem resmin temelidir. Resim desenle oluşur. Desen çizimide en pratik

malzeme olarak karakalem, füzen kalem gibi yumuşaklık derecesi Hb, B olarak

değişen kalemlerle  yapılır. Karakalem çizimde en önemli kriter ışık ve gölgedir.

Ressamlığa ilk adım karakalem çizimleridir. Desen alt yapısı aşılmadan profesyonel

resim yapmak mümkün değildir.  Eğer doğuştan gelen resime karşı özel bir

yeteneğiniz yoksa, resim çizmeye karakalem çalışmalarından başlamak zorundasınız.

Desen çalışmalarını tamamlamadan  peyzaj, stillife (natürmort), portre çalışmalarına

başlamak işe tersten başlamak demektir. Çünkü portre çalışmasında kendine özel oran

ölçüleri, natürmortta perspektif, peyzajda ışık, gölge, perpektif ve oranlar en önemli

unsurlardır. Bu işe gönül verdiyseniz ana kriteriniz bu bahsettiğimiz sıralama olmalıdır.