»

Hareketli gif animasyonlar gif uzantılı dosyalarla yapılır. Genellikle gif animasyon

dosyaları jpg resimlere göre daha fazla yer kaplasalarda, hareketli oldukalrından

tercih edilirler. Hareketli resim formatları sadece giften ibaret değildir fakat gif

dosyalarını kolay editleyebilme ve herkesin kolay kavrayabileceği programları

sayesinde daha çok kullanılırlar. Kolay anlaşılır programlar arasında Ulead Gif

Animatör programı gelir. Hem kullanımı kolaydır hemde işinizi çok çabuk

halledebilir güzel resimler oluşturabilirsiniz.

GIF Renk Derinligi
GIF olarak saklanan dosyalar fotograflarda ve
de bol renkli görüntülerde JPEG’e göre daha
basarısız sonuçlar verir.
Önce benzer renklerdeki pikseller ayrı
birimlere ayrılıp kaydedilir, ardından da dosya
bir renge endekslenir. Bu nedenle GIF
dosyaları en fazla 256 renk derinligine
sahiptir.
GIF’de Resim Kalitesi
Sıkıstırma özelligi olmayan GIF ile kalite
kaybı olmaz ancak, grafiginiz 256 rengin
üzerindeyse bu renge düsürülünce birçok
özelliginden olabilir. Diger yandan bu kısıtlı
renk derinligi dosya boyutunu oldukça
küçültebilir.
Çizgi film benzeri basit çizgisel görüntüler,
sirket logoları, imzalar GIF’in basarılı oldugu
resim tiplerine sadece birkaç örnektir.
GIF 87a ve 89a
GIF formatının iki farklı versiyonu var : 87a ve 89a.
89a versiyonu ile eklenen özellikler:
Tek bir GIF dosya içinde birden çok GIF formatlı resim
yerlestirilmesine ve anime edilmesine olanak veren
animated gif özelligi.
Katmanlı “interlaced” görüntü saklama özelligi. Bu,
özellikle internet üzerindeki resimlerde kullanılır. Böylece,
kullanıcı, GIF formatındaki resmi, her seferinde 1 katman
gelecek sekilde ekranında görür ve resmin bütünü
hakkında, tüm resim gelmese bile, fikri olur.
GIF Animasyon
GIF dosyası birkaç
görüntü barındırıp
böylece hareketli bir
animasyon sunabilir.
Grafik ve Animasyon 40
GIF Transparan
Renklerin birbirine
karısmadıgı kalitede
seffaflık da GIF ile
mümkündür.
Görüntüdeki bir renk
transparan olarak
atanabilir.
GIF Dosyalarının Degistirilmesi
Bir GIF dosyasında degisiklik yaparken,
dogru rengi seçtiginizden emin olsanız da
istediginiz tonda bir degisiklik
yapamayabilirsiniz. Bunun nedeni, sınırlı renk
derinligidir.
GIF dosyasının kaydedilmis paletinde sizin
eklediginiz renk yer almıyordur. Bu durumda
resmi gerçek renk derinligine, yani RGB
moduna yükseltip degisiklikleri yapmalı,
sonra yeniden GIF olarak kaydetmelisiniz.

BİTMAP GRAFİK

Bu resim formatında
kayıt yapılırken, ikinci
satırın sekizinci noktası
kırmızı olacak gibi
bilgiler resmin tüm
noktaları için tekrarlanır.
BMP, TIFF, JPG, GIF
gibi formatlar bu yolla
kayıt yapar.
Bitmap Nedir?
Bilgisayar ekranında (display space) bir resmi
görüntülemek için gereken tüm renk
bilgilerinin ekranı olusturan her piksel (ekran
çözünürlülügü dahilinde, adreslenebilir en
küçük resim parçası, pixel) için renk
bilgilerinin verildigi resim formatlarına verilen
genel addır.
Bitmap Türleri
BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, PICT
(Macintosh), PCX, TGA, TIFF, PSD (Adobe
Photoshop).
Bitmap dosyaları ekranda görebilmek ve
yazıcılardan bastırabilmek için özel bazı
programlar gerekir (Photo Shop, XView,
ACDSee vb gibi).
Bitmap Ölçeklendirme
Bitmap formatları, resmin çözünürlülügüne
baglı sabit bir tanımlama ile resmi olustururlar
(Raster teknigi). Bu haliyle, eger resmi
ölçeklendirirsek (küçültme/büyütme) bir çok
ayrıntıyı kaybedebiliriz.

tanımlamalar bagıl oldugu için
ölçeklendirmelerde kayıp önlenir (CAD
formatları, Post Script (PS, EPS) formatları
gibi).
Bitmap Görüntü Kaybı
Küçük olarak
gördügünüz sıradan bir
simge aslında her
noktası detaylı olarak
tanımlanmıs bir bitmap
dosyadır. Büyütünce
gördügümüz bu
noktalar dısında
arkaplan rengi de her
piksel için ayrı ayrı
tanımlanmıstır.
Bitmap Görüntü Kaybı
Bitmap grafikler çözünürlükten bagımsız
olmadıkları için farklı boyutlarda aynı kalitede
görüntü veremeyebilirler. Resmi düzenlerken
eger küçülterseniz bazı piksellerin
bilgilerinden feragat edilecek, eger
büyütürseniz de yeni olusturulan pikseller
çevresindekilere bakılarak tahmin edilmeye
çalısılacaktır. Bu nedenle resimlerinizi
yazıcıdan basarken beklemediginiz boyut ve
kalite degisiklikleriyle karsılasabilirsiniz.
Bitmap Renk Derinligi
Temelde bitmap dosyalarda dört derece renk
derinliginden biri seçilir:
Tek renk,
16 renk (4 bit/piksel),
Grafik ve Animasyon 20
256 renk (8 bit/piksel),
16 milyon renk (24 bit/piksel).
Artık 256 renk ve 16 milyon renk resimler
standart olmustur.

Grafik Nedir?
Yazı, resim, ve çizgi anlamında kullanılır. Çagdas
sanat terimi olarak “resim ve fotograf yoluyla yapılan
tüm iletisim” araçlarına verilen addır.
Grafik sanatçısı mesajını resim, fotograf, illüstrasyon
ve yazı (tipografi) yoluyla insanlara iletir.
Çogaltma aracı olarak Internet, matbaa teknikleri,
film ve televizyon kullanılmaktadır.
Tasarım Nedir?
Tasarım bir problemin çözümüdür. Birden çok
dogru çözüm yöntemi vardır. Tasarımda
basarı ise çekicilikte degil mesajın en yalın
biçimde anlatımı bulus ve islevselliktir.
Gerekli olanın arastırılması,
Tanımlanmıs bir amaca yönelik yapılan ürün
çalısması,
Belli bir amaç çerçevesinde gerçekletirilen süreç,
Zeka ve yetenegin ortak ürünlerini olusturmaktır.