Devrim Erbil
Türk ressamı (Uşak, 1937). Orta öğrenimini Balıkesir’de tamamladıktan
sonra, 1955′te İstanbul
Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne giren Devrim Erbil, galeride
Halil Dikmen” in,
atölyede Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi olarak çalıştı.

Image Hosted by ImageShack.us

1959′da bitirdiği Akademi’ye,
1962′de asistan olarak atandı (1970′te doçent, 1981′de profesör oldu). 1965′te İspanya
hükümetinin kültür bursundan yararlanarak
gittiği Madrid’de sanat çalışmaları ve incelemeler
yapan, ilk sergilerini 1955 ve 1957 yıllarında
Balıkesir’de açan, 1959′da ve 1962′de Ankara Milli
Kütüphane ve İstanbul Şehir galerilerinde iki ayrı sergi daha düzenleyen, 1959′da Ankara,
İstanbul ve İzmir’de “Soyutçu 7′ler”, 1963′te İstanbul’da “Mavi Grup”, 1966′da İstanbul ve
Ankara’da “Beş Genç Ressam” sergilerine, 1961 ve 1962′den bu yana da Devlet Resim ve
Heykel, Türkiye Çağdaş Ressamlar Cemiyeti karma sergilerine katılan Devrim Erbil, 1981′de
açılan 42. Devlet ResimveHeykel Sergisi’nde Soyutlama
adlı yağlıboya tuvaliyle başarı
ödülünü, 1966′da Tahran İkiyıldabir Sergisi’nde Saray Krallık birincilik ödülünü, 1968′de Türkiye
Çağdaş Ressamlar Cemiyeti genç ressamlar birincilik ödülünü, 1972′ de İskenderiye
İkiyıldabir
Sergisi’nde resim dalı ikincilik ödülünü, 1976′daki 10. DYO Sergisi’nde Yörük Düğünü tablosuyla
başarı ödülünü kazandı.
Image Hosted by ImageShack.us

1960 yıllarından başlayarak Venedik, Paris,
Sao Paulo, Tahran ve
İskenderiye
İkiyıldabir sergilerine, 1970′te Osaka’daki”Expo 70″, 1971′de Yeni Delhi’deki
Üçyıldabir sergisine, 1964 ve 1965 yıllarında Brüksel, Paris, Berlin, Roma ve Viyana’da açılan
Çağdaş Türk Sanatı Sergisi’ne, 1965′te Romanya, Tunus, Cezayir ve Lübnan’daki Çağdaş Türk
Grafik Sanatları Sergisi’ne, 1968′de Üsküp’ te açılan Çağdaş Türk Resmi Sergisi’ne yapıtlarıyla
katıldı. Çeşitli
yapılara mozaik, seramik ve vitray uygulamaları yaptı. Sanat üstüne yazıları ve
konferanslarıyla da tanınan Devrim Erbil’in, Maurice Serullaz’dan türkçeye aktardığı
Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi
(1983) adlı bir de çevirisi vardır.
SANATI
Devrim Erbil’in grafik etkinliklerle iç içe gelişen sanatı, çağdaş resmimizi gelenekle bağlantılı bir
temele oturtmak
isteyen, bu temel üstünde bir çıkış yolu arayan yöresel kaynaklı eğilimler
grubu içinde değerlendirilebilir.
Bir yerde, sanat görüşünü şöyle açıklamıştır: “Batı’da gelişen
akımları, bizim topraklarımıza ekip, filiz vermesini bekleyen davranışa karşıyım. Batı’ya bilinçli
bir seçmeyle
yaklaşmak, sanat oluşumunu biçimsel şemaların ötesinde aramak.çağdaş
sorunlarımıza kendi sanat
açımızdan bakarak, Batı’yla hesaplaşmakgerektiğine inanıyorum.”
Özellikle 1960 yıllarında ağırlık verdiği yüzeye dayalı ve grafik kökenli kompozisyonlarında, Bir
Image Hosted by ImageShack.us

Devrim Erbil
Anadolu Kasabasında Yaşantı Üzerine
Çeşitlemeler ortak başlığı altındaki
bir dizi
çalışmasında, İstanbul’u konu alan manzara resimlerinde
hep bu anlayışa bağlı kalan Devrim
Erbil, geleneksel tasvir sanatımızdan
ve minyatürden esinlenerek
çizgisel bir istif beğenisini,
derinlikten kaçan bir yüzey duyarlığını
geliştirmeye çalışmıştır. Resimlerinde
çizgi, genellikle
temel işlevi üstlenmiş, renkse onu ikinci planda tamamlayan bir öğe yerine geçmiştir. Ayrıca
doğa gözleminin, bir tutku ölçüsünde resmine girmiş olması, sanatçıyı yöresel izlenimlere
yöneltmiştir (bunda, atölye hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun, bir kuşağa yön veren çabalarının
da kuşkusuz büyük payı olmuştur). Doğayı ve çevresini alıcı gözlerle incelerken, oradan aldığı
notları bir tür modern nakış beğenisiyle yeniden
düzenlemekte, daha çok Osmanlı
minyatür
ressamı Matrakçı Nasuh’u anımsatan bir kent ve doğa planı içinde toplamakta, böylece gözlem
ve özgün yorum birliğini amaçlamaktadır.
Devrim Erbil’in son yıllardaki çalışmalarında,
çizgisel anlatım,” boyanın büyük ölçüde işe
karışmasıyla yerini yavaş yavaş nakış kökenli bir resme bırakmakta, ama eski resimlerinin
oluşturduğu duyarlık birikimi, bu dönem resimlerine de sınırlayıcı
bir anlam katmaktadır.
Image Hosted by ImageShack.us