»

Image Hosted by ImageShack.us

Tarih boyunca ressamlar, doğadan, etraflarında olup bitenlerden, gördükleri

ve görmediklerinden,akıllarına uyanlardan ve uymayanlardan çok

etkilenmişler ve etkilendikleri herşeyi resme dökmüşlerdir. Sanatın her

dalında sanatçı etkisi altında kaldığı şeyi insanlara aktarmayı görev bilmiştir.

Bu olaya profesyonelce bakanlarda olmuştur. Atlar sanatın her dalında ilgi

çekmiş hayvanlardır. İnsanlara yakın olmaları insanlarla iç içe yaşamaları

onların ilgi görmelerindeki en önemli neden olarak kabul edilir. Özellikle

eski dönemlerde teknoloji henüzaz gelişmişken insanların binek araç

olarak kullandıkları bu hayvanlar resimlere şiirlere edebi eserlere tema

olmuşlardır. Bir ressam özgürlüğü anlatabilmek için at temasını çoğu zaman

kullanır. Ve o resme bakanlar mutlaka kendi hayatlarından kesitler bulurlar

bu özgürlük temasında. Atlar vucüt yapılarının hem sert hem dayanıklı aynı

zamanda narin ve estetik yanlarının meyvelerini sanat eserleriyle tarih

boyunca toplamışlar ve özel ilgiyi hak etmişlerdir.

Image Hosted by ImageShack.us

Natürmort, konusu cansız varlıklar (ölü hayvanlar) veya
nesneler (meyveler, çiçekler, vazolar, vb.) olan resimlere
verilen isimdir. Fransızca: Nature morte , “ölü doğa”
anlamına gelen tanımlamadan Türkçe’ye geçmiştir. Bu terim
sanat alanında 17. yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya
aşlanmıştır. Manzara ve portre resimlerinin dışında,
çeşitli nesnelerin bir araya getirilerek bir kompozisyon
oluşturmasıyla ortaya çıkan resim türüdür. Natürmort,
Avrupa Seferleri sırasında Osmanlı’ya geçmiştir.Modern
sanatta buyuk yer tutar.

Kaynak : Vikipedia

Şeker Ahmet Paşa 1841-1907
Ayvalı Natürmort
Tuval üzerine yağlıboya

Ayvalar, Şeker Ahmet Paşa’nın günümüze ulaşabilen resimleri arasında en mükemmel örnek olmalıdır. Kalın gövdeli ağaçlarla kaplı bir ormandan alınan bir kesittir bu resim, öncelikle. Ağaç gövdelerinin resimsel kareye alındğı, buna karşın yaprak dokusunun gövdelere dağılan yapraklarla vurgulandığı bir ormanı duyumsarız bu resimde. Kompozisyonun doğadan seçilen bir kesitle sınırlanması asker ressam kuşağının ayrıntılara önem veren işçiliğine karşın Şeker Ahmet Paşa’nın atılımcı resimsel anlatımını sergiler. Ön planda yer alan kalın gövde üzerine asılmış sanısı uyandıran ayvaların konumlarının çarpıcı görünümü, gerçekleri zorlamaktadır. Yumuşak ve ıslak toprak dokusu üzerine ayrı ayrı kümeler oluşturan nar ve ayva yaprakları arasında meyveler yer alır. Özgün renk değerleri ile kırmızı narlar, sarı ayvalar doğanın görsel çekiciliği ile uyum içinde aktarılmışlardır.

Kaynak Alıntı