Perspektif çizmek, aynı zamanda üç boyutlu görmek demetir. Bol alıştırma

yaparak perspektif çizimin mantığını kavrayabiliriz. Bu tür çizimde zor olan

şey üç boyutu iki boyuta çevirmek, ve aynı zamanda üçüncü boyuttaki derinlik

hissini kağıtta iki boyut kullanarak hissettirebilmektir.

Perspektif çizim zordur bol alıştırma gerektirir ve hakkı verilerek

kurallarına uyulduğunda resime bambaşka bir tad verir.

Kolay perpektif çizimlerle başlarsanız çok yol alabilirsiniz. Zorlardan

başlamak sizi çok zorlayacağından en kolay perspektif çizimlerle bu işe

başlayın.

Örneğin;

Ufuğa doğru küçülen ağaçlar çizmek

Giderek daralan yol çizmek

gibi basit ve sade perspektif çizimlerle derinlik alıştırmaları

yapabilirsiniz.

Tags: , , , , , , , , , ,