Hat Sanatı ve Ünlü Osmanlı Hattatları

Şeyh Hamdullah

Osmanlı hat ekolünün kurucusudur, hattatların kıblesi ve kutbu, okçuların şeyhi

ünvanlarıyla tanınan Şeyh Hamdullah 930-833 yılları arasında Amasya’da doğmuştur.

Ahmed Şemseddin Karahisari

Anadolu’nun yedi büyük üstâdından biri kabul edilir.  Karahisârî’nin hayâtı hakkında

yeterli bilgiye sâhip değiliz. 874-1469 yılında Afyonkarahisar şehrinde doğduğu

tahmin edilmektedir.

Derviş Ali

İstanbul’da dünyâya gelen Derviş Ali, Şeyh Hamdullah ekolünü canlandıran üstadlardan

biridir. Bu sebeple “şeyh-i sânî” lakabıyla meşhur olmuştur. Daha sonra gelen diğer iki

Derviş Ali’den ayırmak için Büyük ve Birinci lâkablarıyla da anılır.

Eyyubi Mustafa Ömer

Eyüp semtinde dünyâya geldi. Bu sebeple Eyyûbî veya Suyolcuzâde diye meşhur olmuştur.

Devhatü’l-küttûb yazarı Mehmed Necib Efendi’nin büyük babasıdır. Sülüs ve nesih yazılarını

Derviş Ali’den öğrenerek icâzet almıştır.

Hafız Osman

Aklâm-ı sittede çığır açmış, müstesnâ şahsiyetlerde biri olan Hâfız Osman 1052-1642’de

İstanbul’da dünyâya geldi. Babası Haseki Sultan Câmii müezzini Ali Efendi’dir.

Seyyid Abdullah b. Seyyid Hasan Haşimi

İstanbul’da Yedikule semtinde dünyaya geldi. Bu sebeple Yedikule’li ve Emîr Efendi diye

bilinir. Babası İmrâhor Câmii İmamı ve Hz. Fâtıma neslinden hattat Hasan Hâşimî’dir.

Eğrikapılı Hoca Mehmed Rasim

İstanbul’un Eğrikapı semtinde doğdu. Babası Eğrikapı’da Molla Aşkî Câmii İmamı hattat

Yûsuf Efendi’dir. Bu sebeple Eğrikapılı Çelebi, İmamzâde Mehmed veyâ Hoca Mehmed

Râsim diye bilinir.

Mustafa Rakım

Ünye’de dünyâya gelen Râkım Efendi, asırların nâdiren yetiştirdiği sîmâlardandır.

Tuğrâ, sülüs ve celîsinde çığır açmış bir sanatkardır.

Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Türk mûsikîsi ile hat san’atlarında altın çağın idrâk edildiği XIX. Asırda bestekâr,

neyzen, hânende, devlet adamı ve hattat olarak büyük bir şöhrete sâhip olan

Mustafa İzzet Efendi, Tosya’da dünyâya gelmiştir.

Hacı Nuri Korman

İstanbul’un Ortaköy semtinde dünyâya geldi. Babası Taşköprülü Ali Ağa’dır.

Doğumundan kısa bir süre sonra âilesiyle berâber Beşiktaş’a yerleşti. Ömrünün

sonuna kadar da burada ikâmet etti. Bu sebeble “Beşiktaşlı” diye meşhur oldu.

Hamid Aytaç El-Amidi

Asrımızın, İslâm dünyâsında en çok sevilen, örnek alınan son Osmanlı hattatı Hâmid Bey,

1891 yılında Diyarbakır (Âmid)’da doğdu. Asıl adı Mûsa Azmî’dir. Babası Zülfikâr Efendi,

annesi Müntehâ Hanım’dır. Dedesi zamânının meşhur hattatlarından Âdem-i Âmidî’dir.

Bir yorum

  1. bu cok guzel bir site

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>